Education Information

Education Information

  • 1995 - 1998 Doctorate

    Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe-Finansman, Turkey

  • 1993 - 1995 Postgraduate

    Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

  • 1986 - 1990 Undergraduate

    Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey