Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Pediyatrik Elektrokardiyografi

 • Undergraduate Siyanoz ve Siyanotik Çocuğa yaklaşım

 • Undergraduate Akut Eklem Romatizması

 • Undergraduate Doğuştan Kalp Hastalıkları

 • Undergraduate Siyanoz Ve siyanotik Çocuğa yaklaşım

 • Undergraduate Doğuştan Kalp Hastalıkları

 • Undergraduate Doğuştan Kalp hastalıkları

 • Undergraduate Pediyatrik Kardiyolojide Aciller

 • Undergraduate Çocuklarda Kalp yetersizliği

 • Undergraduate Fetal Dolaşım

 • Undergraduate Göğüs Ağrısı

 • Undergraduate Akut Eklem Romatizması

 • Undergraduate Pediyatrik Elektrokardiyografi

 • Undergraduate Senkop

 • Undergraduate Perikardit

 • Undergraduate Fetal Dolaşım

 • Undergraduate Miyokardit

 • Undergraduate Pediyatrik Elektrokardiyografi

 • Undergraduate Dolaşım Sistemi Muayenesi

 • Undergraduate Pulmoner Hipertansiyon

 • Undergraduate Çocuklarda Kalp yetersizliği

 • Undergraduate Miyokardit

 • Undergraduate Fetal Dolaşım

 • Undergraduate Dolaşım Sistemi Muayenesi

 • Undergraduate Çocuklarda Kalp yetersizliği

 • Undergraduate Pulmoner Hipertansiyon

 • Undergraduate Pediyatrik elektrokardiyografi

 • Undergraduate Perikardit