Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik, Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Edebiyat, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Doğrusal olmayan büyüme modelleri ve özilişkinin incelenmesi/ Nonlinear growth models and the study of autocorrelation

  Ankara University

 • 2001 Postgraduate

  Lojistik regresyon analizi ve sağlık bilimlerinde bir uygulama / Logistic regression and its application in health sciences

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı