Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Belâgat Terimi Olarak Cinâs-ı Manevî

Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 15 - 16 May 2009, pp.435-444

Bir Belâgat Terimi Olarak Cinas-ı Manevî

Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman, Turkey, 15 - 16 May 2009, pp.435-444

Kadı Burhaneddin’in Şiirlerinde Cinasın Yeri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2006, pp.153-164

Kadı Burhaneddin'in Şiirlerinde Cinasın Yeri

I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2006, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.153-164

Sebk-i Hindî'de Beyit Yapısı, Paradoksal İmajlar ve Çoklu Duyulama

Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Sebk-i Hindî, (Haz. H. Aynur, M. Çakır, H. Koncu), İstanbul, Turkey, 29 April 2005 - 29 April 2006, pp.109-141

Books & Book Chapters

Bâkî'nin Şiirinde Bir Lafz-ı Muğlak: Rind

in: Bâkî Kitabı: Bu Devr İçinde Benem Pâdişâh-ı Mülk-i Suhan, Hasan Kaplan, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.257-269, 2022

Sebk-i Hindî

in: Türk Edebiyatı Tarihi, Mustafa İsen,Osman Horata vd., Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir, pp.392-415, 2019

”Gazelde Üslûb-i Muâdele veya Bercesteli Beyit Yapısı”

in: Gazelden Gazele Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar, Hatice Aynur, Müjgân Çakır, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.88-101, 2016

”Nef’î’ye Giden Yolda Fahriye Şairi Olarak Bâkî”

in: Prof. Dr. F. Tulga Ocak’a Armağan, , Editor, ., Ankara, pp.218-230, 2013

Şeyh Galip'in Şiirlerinden Örnekler

in: XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, (Editörler: Prof. Dr. Muhsin Macit, Prof. Dr. Osman Horata), Muhsi Macit, Osman Horata, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.102-126, 2012

”Şeyh Galip’in Şiirlerinden Örnekler”

in: XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, M. Macit, O. Horata, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.100-126, 2012

”Hint Üslubunun Son Büyük Şairi Şeyh Galip”

in: XVIII Yüzyıl Türk Edebiyatı, Muhsin Macit, Osman Horata, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.76-99, 2012

Divan Şiirinde Bercesteli Beyitler

Mengüceli Yayınları, Malatya, 2011

”Sebk-i Hindî”

in: Türk Edebiyatı Tarihi, Talat Sait Halma, Osman Horata, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.371-394, 2007

”Sebk-i Hindî”

in: Türk Edebiyatı Tarihi, Talat Sait Halman,Mustafa İsen,Osman Horata, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.371-394, 2006

Sebk-i Hindî’de Beyit Yapısı Paradoksal İmajlar ve Çoklu Duyulama

in: Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî, Hatice Aynur vd., Editor, TURKUAZ, İstanbul, pp.108-141, 2006

Episodes in the Encyclopedia

MİR'ÂTÜ'Z-ZAFER

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

BİR İÇİM SU BAHÂNESİYLE NİSÂR-I CÛD

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

HÜSN Ü AŞK (ŞEYH GÂLİB)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2022

HÜLÂSATÜ'L-CÛD

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

TAHKÎK Ü TEVFÎK

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

SÎRETÜ'L-AHBÂB

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

PENC HASLET-İ MAKBÛLE

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

DÎVÂN (HALEPLİ EDÎB)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

DÎVÂN (ŞEYH GÂLİB)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

HİLYETÜ’Ş-ŞERÎFE VE’N-NA’TÜ’L-BESÎME

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

DÎVÂN (ES'AD)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

CÂMİ'U'L-HİKÂYÂT (RÂZÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

RİYÂZÜ'L-MÜ'MİNÎN

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

TERCÜME-İ LUGAT-I VASSÂF (SÂLİM)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

RİSÂLE-İ HADÂSET-İ SİNNÎ

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

DÎVÂN (SÂLİH)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

MÂHİYYETÜ'L-ÂŞIK / MÂHİYYETÜ'L-UŞŞÂK

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

FEYZ-İ ENVER

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

DÎVÂN (SUBHÎ-ZÂDE AZÎZ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

EZÂN-I MUHAMMEDÎ TÂRÎHİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

SÜLÛK-NÂME-İ TARÎKAT-I MEVLEVİYYE

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

DÎVÂN (RÂGIB)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

DÎVÂNÇE (RÂŞİD)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

DÎVÂNÇE (RÂŞİD)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

VASL-ÂBÂD

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

DÎVÂN (VÂZIH)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

DÎVÂN (SÛZÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

ZÜBDETÜ'L-ARÛZ

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

SIRR-I AHADİYYET

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

LUGAZİYYÂT (RÜŞDÎ-ZÂDE REŞÎD)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

Sebk-i Hindî

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, pp.224-231, 2006

Sebk-i Irakî

Atatürk Kültür Merkezi, pp.233-235, 2006

Sebk-i Horâsânî

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, pp.231-233, 2006

Sebk

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, pp.223-224, 2006

Küfür

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, pp.211-212, 2004

Kâfir

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, pp.9-11, 2004

Metrics

Publication

70

Project

4

Thesis Advisory

15