Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tek merkezli yıllık intrakranial anevrizmaların sonuçları

17. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 12 December 2021

NÜKS MENİNGİOMALARDA CERRAHİ DIŞI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Covid-19 Pandemisinin Beyin ve Sinir Cerrahisi Ameliyatlarına Etkisi

16. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 06 December 2020 Sustainable Development

Akademisyenlerin Çalışma Ortamına Bağlı Boyun Ağrısı Durumlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 6 - 08 February 2020

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Palyatif Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Gerekliliği

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (I. International Palliative Care Congress), Turkey, 4 - 06 October 2019

Spontan spinal epidural hematomlu hastaya acil yaklaşım: Olgu sunumu

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

İNTRAVENTRİKÜLER MENİNGİOMA

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

HIZLI NÜKS EDEN YETİŞKİN ATİPİK MENİNGİOM OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

PARAPLEJİK SPİNAL AV FİSTÜL HASTASINA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

TRAVMA SONRASI SUBAKUT SUBDURAL HEMATOM SPONTAN REGRESYONU: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

HİDROSEFALİYE YÖNELİK ŞANT GEREKTİREN KRABBE SENDROMU: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

EPİLEPTİK NÖBET NEDENLİ TORAKAL VERTEBRA KOMPRESYON FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018

Outcomes in Craniopharyngioma Surgery: Endoscopic Versus Microscopic Approach

World Federation of Neurosurgical Societies XVI. World Congress of Neurosurgery, Turkey, 20 - 25 August 2017

FENİTOİN KULLANIMI SONRASI GELİŞEN DRESS SENDROMU: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

TÜBERKÜLOZ SPONDİLODİSKİTİSTE MOLEKÜLER TETKİKLERİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017 Sustainable Development

KONJENİTAL SKOLYOZ CERRAHİSİ SONRASINDA BİLEŞKE DEFORMİTESİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

AMELİYAT POZİSYONUNA BAĞLI GELİŞEN TEK TARAFLI DÜŞÜK AYAK OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.168

ÇOCUK HASTADA ENDOSKOPİK ODONTOİDEKTOMİ SONRASI PNÖMOSEFALUS: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

KALSİFİYE SEFAL HEMATOM

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

PRİMER İNTRAKRANİAL MALİGN MELANOMA: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

ATİPİK MENENGİOMLAR

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

MİNÖR TRAVMA SONRASI KLİVUS FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

HERPES ENSEFALİTİ

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

SPONTAN NONTRAVMATİK SÜPERFİSİAL TEMPORAL ARTER ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 14 - 21 April 2015

TRİGEMİNAL SCHWANNOM: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23

Multiple Beyin Kist Hidatik Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.207

Antibacterial effect and biosafety of silver coated implants

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.218

Books & Book Chapters

Beyin Herniasyonu-Subfalsin

in: ACİL KLİNİK OLGULARDA GÖRÜNTELEME, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editor, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, pp.26-27, 2021

Sırt tahtasıyla hasta taşıma becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.262-263, 2021

Beyin Herniasyonu-Tonsiller

in: ACİL KLİNİK OLGULARDA GÖRÜNTELEME, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editor, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, pp.28-29, 2021

Beyin Herniasyonu- Asendan Transtentorial Herniasyon

in: Acil Klinik Olgularda Görünteleme, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editor, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, pp.24-25, 2021

Boyunluk Takma Becerisi Rehberi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, TOPAL ERDEM, YAKINCI CENGİZ, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.26-27, 2021

Beyin Herniasyonu-Unkal

in: ACİL KLİNİK OLGULARDA GÖRÜNTÜLEME, Erdem Topal, Cengiz Yakıncı, Editor, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, pp.30-31, 2021

Görme Kaybının Nadir Bir Sebebi: Psödotümor Serebri

in: Cerrahi Branşlar İçin Nadir Vakalar, ANILIR ENDER, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.25-32, 2019