Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Liver transplantation for combined hepatocellular-cholangiocarcinoma.

3th Internatioanal Advanced Liver Pancreas Surgery Symposium, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019

Llver Transplantatıon For Combıned Hepatocellular Cholangıocarcınoma

3° INTERNATIONALADVANCED L1VER PANCREAS SURGERY SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019

ÜÇ KARACİĞER NAKLİ HASTASINDA SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU PNÖMONİ Mİ? İNDİREKT ETKİ Mİ?

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (ULUSLARARASI KONGRE), Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.123

Hepatik hemanjiyoendotelyoma için canlı vericili karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Venous Outflow Obstruction Following Living Donor Liver Transplantation: Analysis of 1011 Liver Transplant Cases

The 2017 Joint International Congress of ILTS, Elite& Licage, Prague, Czech Republic, 24 - 27 May 2017, vol.101, pp.129-130

Venous Outflow Obstruction Following Living Donor Liver Transplantation: Analysis of 1011 Liver Transplant Cases

The 2017 Joint International Congress of ILTS, Elite& Licage, Prague, Czech Republic, 24 - 27 May 2017, vol.101, pp.129-130

PEDİATRİK CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİK ARTER TROMBÜSÜTEK MERKEZ SONUÇLARIMIZ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ, TRANSPLANTASYON 2016, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016

SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER VE ÇÖLYAK TRUNKUSDA TROMBOTİK OBSTRÜKSİYON OLAN HASTADA İNCE BARSAK TRANSPLANTASYONU

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ 11. KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.25

MİKS HEPATOSELÜLER KOLANJİOSELÜLER KARSİNOM İÇİN KARACİĞER NAKLİ

TÜRK‹YE ORGAN NAKL‹ KURULUŞLARI KOORD‹NASYON DERNEĞ‹ XI. KONGRES‹, Turkey, 13 - 15 October 2016

YETİM KARACİĞERLER KULLANILMALI MI ?

TÜRK‹YE ORGAN NAKL‹ KURULUŞLARI KOORD‹NASYON DERNEĞ‹ XI. KONGRES‹, Turkey, 13 - 15 October 2016

Miks Hepatoselüler Kolanjioselüler Karsinom İçin Karaciğer Nakli

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 October 2016

Canlı vericili pediatrik karaciğer naklinde hepatik arter anastomozunda yeni bir teknik.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

Yetim karaciğerler kullanılmalı mı?

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

Diafragmatic hernia following donor hepatectomy

ILTS 22nd Annual International Congress May 4-7, 2016, Seul, South Korea, 4 - 07 May 2016

Relevance of Preoperative Platelet Count with Tumor and Patient Features: An Analysis Following Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Renoportal Anastomosis After Proximal Splenorenal Shunt During Living Donor Liver Transplantation

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Should We Use Orphan Graft?

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Liver Transplantation for Hepatic Epitheloid Hemangioendothelioma: Single Center Experience

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Diaphragmatic Hernia Following Donor Hepatectomy

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Pregnancy; Is It Safe, After Living Donor Liver Transplantation Under the Immunsupression Treatment?

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Aborted Donor Hepatectomies for Living Donor Liver Transplantation: A Single Center Experience

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Is Autologous Peritoneal Patch a Suitable Material to Creating Circumferential Fence for Hepatic Outflow in Living Donor Liver Transplantation?

22nd Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Seoul, South Korea, 4 - 07 May 2016, vol.100 identifier

Pankreatit ve şilöz asit: Olgu sunumu

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Grade IV karaciğer laserasyonda nonoperatif izlem: Olgu sunumu

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Geçirilmiş üst GİS cerrahisinin geç dönem komplikasyonu İnkarsere diyafragma hernisi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Üçüncü trimester bir gebede akut kolesistitin medikal yaklaşımla başarılı tedavisi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Nadir bir akut karın nedeni Kontrolsüz Warfarin kullanımına bağlı apendiks intraluminal hematomu

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Kliniğimizde takip ve tedavi edilen invajinasyon vakalarının retrospektif analizi

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Mikst hepatoselüler kolanjiosarkom için karaciğer nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Turkey, 12 - 15 October 2016

Recipient Vena Cava Recontruction With Explanted Liver's Portal Vein Patch in Pediatric Living Donor Liver Transplantation

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.185 identifier

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLÜ KADAVERİK DONORLERDEN KARACİĞER NAKLİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KORDİNASYON DERNEĞİ 10. KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2014

Karaciğer nakli hastalarında akut apandisit: Tek merkez deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Ekinokokus alveolaris nedeniyle karaciğer nakli: Tek merkez deneyimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Merkezi Sinir Sistemi Tümörlü Kadaverik Donörlerden Karaciger Nakli

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ X. KONGRESİ, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Ekinokokus Alveolaris Nedeni ile Karaciğer Nakli Tek Merkez Deneyimleri

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ X. KONGRESİ, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Merkezi sinir sistemi tümörlü kadaverik donörlerden karaciğer nakli.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, 15-18 Ekim 2014, Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2014

Kolektomili hastada aralıklı ileus nedeni: Radyoterapi sonrası gelişen intestinal fibrozis

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

Nörofibromatozisli bir hastada nadir görülen bir malignite: Mide adenokarsinomu

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

Plastron apandisiti taklit eden nadir bir karın ağrısı nedeni:çekum non-Hodgkin lenfoması

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Magosa, Cyprus (Kktc), 24 - 28 September 2014

Çekumda kitle izlenimi veren serozal apse ve insidental apendiks karsinoid tümör birlikteliği

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014

Plastron apandisiti taklit eden nadir bir karın ağrısı nedeni: Çekum Non-Hodgin Lenfoması

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 08 September 2014

Progressive multifocal leucoencephalopathy after consecutive three liver transplantation: Case report

14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation September 10-13 2014 İstanbul, TURKEY, 10 - 13 September 2014

Abdominal ateşli silah yaralanması sonrası ciltaltı amfizem: olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Warfarin kullanımına bağlı gelişen intraabdominal kanamaların nonoperatif tedavisi

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, ANTALYA, Turkey, 16 - 20 April 2014

İzoniazide bağlı fulminan karaciğer yetmezliğinde canlı vericili karaciğer nakli: olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Sağ inguinal bölgede apse kliniğiyle seyreden perfore apandisit

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Vitello-umblikal fibröz bantlı Meckel divertikülü hastada intestinal obstrüksiyon: olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, ANTALYA, Turkey, 16 - 20 April 2014

İncomplet Situs İnversuslu bir hastada Peritoneal Enkapsülasyon

8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 Antalya, Turkey, 14 - 18 September 2011

Metrics

Publication

123

Citation (WoS)

158

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

93

H-Index (Scopus)

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals