Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Hakka İlişkin Şerhin Etkisi

MEDENİ HUKUKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR SEMPOZYUMU II, İstanbul, Turkey, 28 May 2020, no.1406, pp.11-13 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Tarımsal Kiralama Hukuku

in: Tüm Yönleriyle Tarım Hukuku, Ermenek İbrahim, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.185-229, 2023

Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Hakka İlişkin Şerhin Etkisi

in: Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu IIBildiri Özetleri, Meliha Sermin Paksoy, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.11-15, 2020

Metrics

Publication

9

Project

1

Open Access

11