Education Information

Education Information

 • 1997 - 2004 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya , Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  2-ASETİLNAFTALEN TÜREVİ YENİ BİLEŞİKLERİN SENTEZLERİ, ENANSİYOMER AYIRIMLARI, ANTİKONVÜLSAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya

 • 1997 Postgraduate

  Antiepileptik

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya