Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KONJENİTAL TROMBOSİTOPENİDE KANAMA

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.62-65

Wolman Hastalığına ikincil hemofagositik lenfohistiyositoz

11. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.140

AKUT MYELOFİBROZİS SONRASI GELİŞEN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ

11. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.138

Hemofili kliniği gibi başvuran bir intraartiküler vasküler malformasyon vakası

14. Türkiye Hemofili Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2017, pp.127

Düşük doz ARA-C ile tedavi edilen akut lösemili bir Down sendromu

25. Ulusal neonatoloji kongresi (UNEKO-25), Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.291-292

LEİSHMANİA HEPATİTLİ BİR OLGU

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENGTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Samsun, Turkey, 4 - 07 June 2016

Türk populasyonunda ikinci hemoglobin Kansas vakası

5. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016

Nadir bir sitopeni nedeni İnfantil osteopetrozis

5. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016

Wilson hastalığı ilişkili sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz

5. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Turkey, 12 - 14 May 2016

Leishmania hepatitli bir olgu

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres, Turkey, 4 - 07 May 2016

Aase Smith Sendromlu olgu sunumu

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015

Shwachman Diamond Sendromlu olgu sunumu

41. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2015

Hemofili B hastasında edinsel faktör VIII eksikliği

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2015

Chanarin Dorfman Sendromlu bir olgu Tanıda periferik yaymanın önemi

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015

Çocuk hastalarda tromboembolizm Tek merkez deneyimi

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015

Majör ve minör BCR ABL füzyon trankriptini birlikte bulunduran bir KML olgusu

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015

Kemik iliği tutulumu olmadan izole orbital granülositik sarkom olgusu

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015

ÇOCUKLARDA B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN İŞİTME ÜZERİNE ETKİSİ

4. PEDİATRİK HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 30 May - 01 June 2014, pp.120 Sustainable Development

KALITSAL ÇOKLU FAKTÖR EKSİKLİĞİ GİBİ BAŞVURAN TİROZİNEMİ TİP 1 OLGUSU

39. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2013, pp.205-206

PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRİLMESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİ OKULU, PEDİATRİK HEAMTOLOJİ SINIFI, Malatya, Turkey, 4 - 05 October 2013, pp.15

PROPRANOLOL TEDAVİSİ ALAN İNFANTİL HEMANJİOMLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

9. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 28 May 2013, pp.48

NÖTROPENİ OLUŞUMUNDA SESSİZ TEHLİKE: METAMİZOL

38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2012, pp.121

İKİ BETA TALASEMİ MAJÖR HASTASINDA TALASEMİYE EŞLİK EDEN OT İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ

9. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 28 May 2009, pp.40

İKİ BETA TALASEMİ MAJÖR HASTASINDA TALASEMİYE EŞLİK EDEN OT İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ

9. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 28 May 2009, pp.40

SİTOPENİ NEDENİ OLARAK KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ:OLGU SUNUMU

7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2009, pp.31

A CASE OF MYELODYSPLASTIC SYNDROME WITH HYPOCELLULER FIBROSIS

5th International Congress of the European-Working-Group-on-Myelodysplastic-Syndromes-and-Bone-Marrow-Failures, Rotterdam, Netherlands, 22 - 24 April 2009, vol.94 identifier

Faktör VII ve Faktör V Leiden Birlikteliği

34. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 11 October 2008, pp.211

EVANS SENDROMU ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR ÇOCUKLUK ÇAĞI MDS OLGUSU

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 23 - 26 April 2008, pp.163

Books & Book Chapters

LÖSEMİ

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR 2018, Yakıncı C, Kızılay A, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.54, 2018

Kan yayması değerlendirme becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Topal E, Yakıncı C, Editor, İnönü Üniversitesi, Malatya, pp.110-111, 2018

KÖK HÜCRE

in: GÖRSELLERLE HASTALIKLAR, CENGİZ YAKINCI, AHMET KIZILAY, MAHMUT DURMUŞ, Editor, ÖZYURT MATBAACILIK, Ankara, pp.42, 2017

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

40

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

5

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals