Education Information

Education Information

 • 2008 - 2011 Post Doctorate of Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1997 - 2002 Expertise In Medicine

  Fatih University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1990 - 1997 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Çizgili Kas Sistemi Üzerine Erken ve Geç Dönem Etkileri

  T.C. S.B. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

  Health&Medicine , İnönü Üniversitesi

 • 2018Eğiticinin Eğitimi Kursu

  Health&Medicine , İnönü Üniversitesi

 • 2017Çocuk Allerji İmmünoloji Sınıfı

  Health&Medicine , İnönü Üniversitesi

 • 2017Klinik Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Çalıştayı

  Health&Medicine , İnönü Üniversitesi

 • 2017Eğitim Becerileri Kursu

  Health&Medicine , İnönü Üniversitesi

 • 2011Transfüzyon Tıbbı Kursu

  Health&Medicine , Türk Hematoloji Derneği

 • 2010Hemostaz Tromboz Laboratuvar Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Türk Hematoloji Derneği

 • 2009Moleküler Hematoloji Teorik ve Pratik Kursu

  Health&Medicine , Türk Hematoloji Derneği

 • 2009Hematopoietik Kök hücre Nakli Kursu

  Health&Medicine , Türk Hematoloji Derneği

 • 2008Clinical Applications of Flow Cytometry

  Health&Medicine , Ankara Üniversitesi

 • 2008Tanısal Hematoloji Kursu

  Health&Medicine , Türk Hematoloji Derneği

 • 2008Hemostaz Tromboz Kursu

  Health&Medicine , Türk Hematoloji Derneği