Education Information

Education Information

  • 2013 - 2017 Undergraduate

    Firat University, Faculty Of Engıneerıng, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Yakın ve uzak fay hareketlerine maruz tarihi yığma bir köprünün sismik performansının değerlendirilmesi

    Firat University, Instıtute Of Scıence

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English