Education Information

Education Information

  • 2010 - 2014 Doctorate

    Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Dissertations

  • 1993 Doctorate

    Çıraklık eğitiminin işyeri verimliliğine ve uyumuna etkileri ve Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde uygulamalı bir araştırma

    Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English