Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İsmail Hatip Erzen ve İlmî Kişiliği

Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları sempozyumu, Malatya, Turkey, 18 November 2017, vol.1, pp.247-262

Books & Book Chapters

Kur'ân'da Geçen Bazı Edatların Türkçeye Aktarımı

in: KUR'AN'I ANLAMADA YÖNTEM, Mürsel Ethem, Editor, ilâhiyât, Ankara, pp.241-274, 2022

Hicri İkinci Asırda Vücûh ve Nezâir ile İlgili Çalışmalar: Mukâtil b. Süleyman ve Hârûn b. Mûsâ'nın Eseri Örneği

in: Hicri İkinci Asırda İslâmî İlimler-2, Aydar, Hidayet vd., Editor, İKSAD, Ankara, pp.293-305, 2022

Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Sosyal Adalete Engel Olan Unsurlar

in: İslâm ve Toplumsal Güven, Yusuf Batar, Veysel Özdemir, Mustafa Bozkurt, Aykut Küçükparmak, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.73-90, 2021

Dilbilimsel İhtilâfların Türkçe Meâllere Yansıması

in: Kur'ân ve Dil İlimleri, Emrullah Ülgen, Bedrettin Basuğuy, Murat Kaya, Hüseyin Esved, Ömer Tay, Mehmet Öztürk, Özkan Şimşek, İbrahim Hızıroğlu, Editor, ilâhiyât, Ankara, pp.331-348, 2021

Süleyman Ateş'in Tefsirinde Bilimsel Yön

in: Tefsire Adanmış Bir Ömür Süleyman Ateş, Gökhan Atmaca, Ali Karataş, Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.181-201, 2020

Tefsir Metinleri

in: Tefsir Metinleri I, Abdurrahman ATEŞ, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.12-24, 2018

Metrics

Publication

15