Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Mesleğe Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: SERHAT AYDOĞMUŞ

Supervisor: Fatma Er