İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KATEGORİK REGRESYON ANALİZİ İLE MODELLENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İnönü Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: SARP SAKLIYAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): CEMİL ÇOLAK