Sosyal bilgiler dersinin genel amaçları, ünite hedefleri, içeriği ve eğitim durumlarının eğitim akımlarına göre öğretmen görüşleri açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Balıkesir Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2001

Student: ZAHİT DİLCİOĞLU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NEVZAT BATTAL