İlköğretim okullarında uygulanan proje ve performans görevlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi (Malatya ili örneği)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Fırat Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: HİKMET ZELYURT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): RAMAZAN ÖZBEK