Farklı konsantrasyonlarda kadmiyumun beyaz çürükçül fungus Phanerochaete chrysosporium'un (ME446) antioksidatif enzim aktiviteleri ve glutatyon seviyesi üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: NUMAN YILDIRIM

Supervisor: Dilek Asma