Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümü Üzerine


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Halil Beyazıt

Supervisor: Sibel Özer