Çağdaş şia müfessirlerinden Âyetullâhi'l-Uzmâ Nâsır Mekârim Şîrâzî'nin Tefsîr-i Nümûne adlı eserinde psikolojik tahliller (Yûsuf sûresi örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İnönü Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: MEHMET BURAK ÇAKIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ABDURRAHMAN KASAPOĞLU