Şehadete dayanarak gaybın çıkarsanması yönetimin kelam ilmindeki işleniş biçimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Student: YUNUS CENGİZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET KUBAT