El-intisâr bağlamında Ebu'l Hüseyin El-Hayyât'ın kelâmî görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: SADULLAH ÇAKAR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET KUBAT