Hemşirelerin Öz Farkındalık Düzeylerinin Tıbbi Hataya Eğilimlerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA GÖZÜKARA

Supervisor: Fatma Er