Education Information

Education Information

 • 1993 - 1996 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Kur`an`da iman psikolojisi

  Necmettin Erbakan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  Kur'an-ı Kerim'de insan psikolojisi

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü