Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Düşler Fabrikasına Kısa Bir Ziyaret: Hollywood Sineması

SineFilozofi , vol.6, no.12, pp.1172-1174, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GUITAR STRUMMING FROM THE LAND OF THE DEAD: MAGICAL REALISM IN CINEMA THROUGH THE FILM "COCO"

9th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 November 2022, pp.132-133

SEYİR KÜLTÜRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: SİNEMA SALONLARINDAN DİJİTAL PLATFORM ÜYELİKLERİNE

3. ULUSLARARASI SİNEMA VE GENÇLİK KONGRESİ (ICAY), Eskişehir, Turkey, 11 November 2021

“HİCHKİ” FİLMİ ÖZELİNDE SİNEMADA “ÖTEKİ” OLMAK

Yakındoğu Üniversitesi 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 June 2021, vol.1, pp.235-244

SANATA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BİR YÖNETMEN: DUYGU SAĞIROĞLU VE SİNEMASI

I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.1011-1025

Suskunluk Sarmalı Kuramı Bağlamında Sosyal Medyanın Bireyin Sosyalleşmesine Etkisi

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, vol.-, pp.54-0

Hayat Var Filmi Özelinde Reha Erdem Sinemasında Mekân

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.55

Books & Book Chapters

AAAHH BELİNDA FİLMİ ÖZELİNDE SİNEMADA YENİDEN ÇEVRİM (REMAKE) İLE DEĞİŞEN MİZAH UNSURLARI ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

in: MEDYATİK MİZAHIN PANORAMASI, Doç. Dr. Fatma NİSAN Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk YÜCEL, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.117-140, 2023

Yakın Dönem Türk Sinemasında Bir Kip Olarak Melodram: Gönül (2022) Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

in: A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-9, Çiftçi, Hasan ve Aydın, Ali Fikret, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.81-100, 2023

Dünün Bilgeleri Bugünün Ötekileri: Yakın Dönem Türk Sinemasında Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme

in: YENİ TÜRK SİNEMASINDA ÖTEKİLER, Aşkan, Hakan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.91-132, 2023

2000 Sonrası Türk Sinemasında Aile Kurumunun Krizi ve Kutsallığın Yitimi

in: Popüler Temalarıyla Yakın Dönem Türk Sineması, Aydan Özsoy,Dilar Diken Yücel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.41-69, 2022

Türk Sinemasında Mizah Aracılığıyla Toplumsal Eleştiri: Çıplak Vatandaş Filmi Üzerine Bir Çözümleme

in: Sinema Sosyolojisi: Tarih, Toplum ve İzleyici, Karakoç Enderhan,Özgür Özlem, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.291-324, 2022

Hollywood'un "Seçkin" Amerika İmajına Bir Müdahale: They Live

in: Amerikan İstisnacılığı ve Hollywood Sineması, Eşref AKMEŞE/ Ayhan KÜNGERÜ, Editor, LİTERATÜRK, Konya, pp.65-92, 2022

Dijital Çağda Çizgi Filmler Aracılığıyla Medya Okuryazarlığı Eğitimi

in: Dijital Medya Okuryazarlığı, ŞENTÜRK KARA Eylem, ÇETİN Nida Sümeyya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-164, 2022

"Bir Başkadır"ı Bir Yerlerden Tanıyor Gibiyiz!

in: Kavram ve Kuramlarla Bir Başkadır, Bahar ÖZTÜRK, Beyler YETKİNER, Editor, Nobel Yayınları, pp.155-190, 2021

Ladybird, Ladybird: Doğurmak da Direnmektir!

in: KEN LOACH FİLMLERİNDE MÜCADELENİN ARKEOLOJİSİ, Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.25-51, 2020

Türk Sinemasında "Seyir ve Seyirci" Çalışmalarında Akademik Alanyazına Bakış

in: Sinema Seyir ve Seyirci, Prof. Dr. Aydan ÖZASOY, Editor, LİTERATÜRK, Konya, pp.29-52, 2020

REHA ERDEM SİNEMASI ÖZELİNDE "HAYAT"I KUŞATAN MEKÂNLAR

in: TÜRK SİNEMASINI YENİDEN OKUMAK, E. GÜLBUĞ EROL,MUSTAFA C. SADAKAOĞLU, Editor, HİPER YAYIN, İstanbul, pp.161-183, 2019

Metrics

Publication

29

Project

1
UN Sustainable Development Goals