Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2003 Tıpta Uzmanlık

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1993 Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 1992-2000 YILLARI ARASINDA MESANE KANSERİ TANISI ALAN OLGULARIN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BAZI İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE PROGNOZ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce