Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe A.B.D., Turkey

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Communıcatıon Scıences, Basın Yayın , Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Tourısm, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Haber Doğruluk-Hakîkat İlişkisinin Hermeneutik Tezâhürleri Üzerine Bir Deneme: Haberin Yorumlanma Sürecine Dâir Bir Araştırma

  Ankara Haci Bayram Veli University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazetecilik

 • 2016 Postgraduate

  Ergun Göze Hayatı Fikirleri ve Gazeteciliği

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English