Announcements & Documents

İletişim Çalışmalarına Felsefî Yaklaşımlar Dersi İzlencesi
Other
10/6/2023

                                                                                        

 

 

 2023-2024 Güz Dönemi İletişim Çalışmalarına Felsefî Yaklaşımlar Dersi İzlencesi

Ders Genel Bilgileri

Kredi-Saat

: 7,5 AKTS - 3 Saat

Ders Günü

:

Ders Kodu

: İLET 123

Ders Saati

:

Ders Ortamı

: Derslik

 

Öğretim Üyesi

Ünvan Ad-Soyad

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KOCABAŞ

Ofis

: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. Kat

Telefon

: +90 422 341 0153 Dahili: 4744

e-mail

: ozan.kocabas@inonu.edu.tr

 

Haftalık Ders Programı

Hafta

Ders konusu

1.

Ders içeriğinin tanıtılması

2.

Platon - Kratylos

3.

Platon - Phaidros

4.

Aristoteles - Retorik

5.

Ockhamlı William - Tümeller Sorunu

6.

Peirce ve Barthes’ta Göstergebilim

7.

Ara sınav

8.

Wittgenstein – Tractatus Logico - Philosophicus

9.

Wittgenstein – Felsefi Soruşturmalar

10.

Dilthey – Hermeneutik ve Tin Bilimleri

11.

Heidegger- Varlık ve Zaman

12.

Gadamer – Hakikat ve Yöntem

13.

Habermas – İletişimsel Eylem Kuramı

14.

Yıl sonu değerlendirmesi

 

Dersin Kaynakları

-   Platon. Kratylos. Say yayınları

-   Platon. Phaidros. Say yayınları

-   Aristoteles. Retorik. Yapı kredi yayınları

-   Bayar, I. (2001). Ockhamlı William'ın epistemolojisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 18(1).

-   Bingöl, M. Ockhamlı Williamda bilgi, mantık ve metafizik ilişkisi. Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

-  Özmakas, U. (2009). Charles Sanders Peırce’in Gösterge Kavramı. Uşak Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 2(1), 32-45.

-  Karaman, E. (2017). Roland Barthes ve Charles Sanders Peirce’in Göstergebilimsel Yaklaşimlarinin Karşilaştirilmasi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 9(2), 25-36.

-  Bircan, U. (2015). Roland Barthes ve göstergebilim. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 13(26), 17-41.

-  Wittgenstein, L. Tractatus Logico – Philosophicus. Metis yayınları

-  Wittgenstein, L. Felsefi soruşturmalar. Metis yayınları

-  Dilthey, W. Hermeneutik ve tin bilimleri. Notos kitap

-  Heidegger, M. Varlık ve zaman. (3. baskı) Alfa yayınları

-  Gadamer, H. G. Hakikat ve yöntem 1 ve 2. Paradigma yayınları

-  Habermas, J. İletişimsel eylem kuramı 1 ve 2. Kabalcı

-  Bilen, O. Çağdaş yorumbilim kuramları felsefi ve eleştirel hermeneutik. Doğubatı yayınları

-  Özlem, D. Hermeneutik üzerine yazılar. Ark yayınlar

                    Metinlerle hermeneutik dersleri 1 ve 2. Notos kitap

- Tatar, B. Felsefi hermeneutik ve yazarın niyeti. Vadi yayınları

   3 derste hermeneutik. Vadi yayınları

- Eco, U. Yorum ve aşırı yorum. Ayrıntı yayınları

 

 

Klavye Dersi İzlencesi
Other
10/5/2023

2023-2024 Güz Dönemi Klavye Dersi İzlencesi

 

Ders Genel Bilgileri

Kredi-Saat

: 5 AKTS - 3 Saat

Ders Günü

:

Ders Kodu

: GZT 105

Ders Saati

:

Ders Ortamı

: Bilgisayar Laboratuvarı

 

Öğretim Üyesi

Ünvan Ad-Soyad

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KOCABAŞ

Ofis

: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Oda 2

Telefon

: +90 422 341 0153 Dahili: 4744

e-mail

: ozan.kocabas@inonu.edu.tr

 

Haftalık Ders Programı

Hafta

Ders konusu

1.

Ders ve kaynakların tanıtımı

2.

Q ve F Klavye farkı, Klavyeyi Tanıma/Doğru duruş ve oturuş pozisyonları

3.

Temel sıra tuşları ve alıştırmalar-Üst sıra tuşları ve alıştırmalar

4.

Alt sıra tuşları ve alıştırmalar-Temel sıra kolay kelimeler

5.

Üst sıra kolay kelimeler-Alt sıra kolay kelimeler

6.

Diğer tuşlar ve noktalamalar

7.

Ara sınav

8.

Harf havuzu A-N

9.

Harf havuzu O-Z

10.

Büyük harf vuruşları

11.

Büyük harf vuruşları

12.

Sık kullanılan Türkçe kelimeler

13.

Türkçe metin alıştırmaları

14.

Türkçe metin alıştırmaları

 

 

Haber Kuramları Dersi İzlencesi
Other
10/3/2023

                                                                                        

 

 

2023-2024 Güz Dönemi Haber Kuramları Dersi İzlencesi

 

Ders Genel Bilgileri

Kredi-Saat

: 5 AKTS - 2 Saat

Ders Günü

:

Ders Kodu

: GZT 465

Ders Saati

:

Ders Ortamı

: Derslik

 

Öğretim Üyesi

Ünvan Ad-Soyad

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KOCABAŞ

Ofis

: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Oda 2

Telefon

: +90 422 341 0153 Dahili: 4744

e-mail

: ozan.kocabas@inonu.edu.tr


Haftalık Ders Programı

Hafta

Ders konusu

1.

Ders ve kaynakların tanıtımı

2.

Normatif medya kuramları

3.

Haber üretim kuramları ve dijitalleşme

4.

Gündem belirlemenin geleceği

5.

Yayılım kuramları ve haberin yayılımı

6.

Haber okuryazarlığı

7.

Ara sınav

8.

Gazetecilik ve haber etiği

9.

Ekonomi politik yaklaşım ve dijital habercilik

10.

Dijital medya boyutuyla haberde söylem ve ideoloji

11.

İnternet haberciliği ekseninde haber çerçeveleme kuramı

12.

Yeni medyada propaganda aracı olarak haberin üretimi ve dağıtımı

13.

Haberin dönüşümü/ Edebî gazetecilik 

14.

Haberin dönüşümü/ Haberde tabloidleşme

 

Ders Kaynakları

·         Şentürk Kara, E. ve Kocabaş, O. (Ed.) Haber Kuramları ve Haberin Dönüşümü. Nobel

·         Özçetin, B., Kitle iletişim kuramları kavramlar, okullar, modeller. İletişim yayınları

·         Güngör, N., İletişim kuramlar yaklaşımlar. Siyasal kitabevi

·         Kocabaş, O., Haberde doğruluk ve hakikat: Haber doğruluk/hakikat ilişkisinin hermeneutik tezahürleri üzerine bir deneme. Akademisyen yayınevi

·         Özer, Ö., Liberal basın. Literatürk yayınları

·         Güz, N., Haberde yönlendirme ve kamuoyu araştırmaları. Nobel yayınları

 

 

 

 

İnternet Gazeteciliği Ders İzlencesi
Other
10/3/2023


2023-2024 Güz Dönemi İnternet Gazeteciliği Dersi İzlencesi


Ders Genel Bilgileri

Kredi-Saat

: 4 AKTS - 3 Saat

Ders Günü

:

Ders Kodu

: GZT 365

Ders Saati

:

Ders Ortamı

: Derslik

 

Öğretim Üyesi

Ünvan Ad-Soyad

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KOCABAŞ

Ofis

: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Oda 2

Telefon

: +90 422 341 0153 Dahili: 4744

e-mail

: ozan.kocabas@inonu.edu.tr

 

Haftalık Ders Programı

Hafta

Ders konusu

1.

Ders ve kaynakların tanıtımı

2.

İnternet gazeteciliğinin tanımı

3.

Dünyada internet gazeteciliğinin gelişimi

4.

Türkiye’de internet gazeteciliğinin gelişimi

5.

İnternet gazeteciliğindeki iş tanımları

6.

İnternet gazeteciliği ve geleneksel gazetecilik arasındaki farklar

7.

Ara sınav

8.

İnternet gazeteciliğinde haber yazımı 1/haber yazım teknikleri

9.

İnternet gazeteciliğinde haber yazımı 2/haberin sunumu ve dijital avantajlar

10.

İnternet gazeteciliğinde yalan ve sahte haber sorunu/hakikat-sonrası tartışmaları

11.

İnternet gazeteciliğinde haber doğrulama teknikleri

12.

Ödev sunumları

13.

Ödev sunumları

14.

Ödev sunumlarıDers Kapsamındaki Ödev ve Sorumluluklar

İnternet gazeteciliği dersi bir uygulama dersidir dolasıyla ders kapsamında birtakım uygulamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler esas olarak 3 ayrı ödev ve sorumluluğa sahiptir.

1.

·         Öğrenciler gruplara ayrılmakta ve her grubun kendine has bir konuda haber sitesi (bloğu) tasarlaması beklenmektedir.

·         Öğrencilerden kampüs içerisinde gerçekleşen etkinliklerden toplayacakları özgün en az 7 haber yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerin söz konusu haberleri, ders kapsamında anlatılan internet gazeteciliği tekniklerinden faydalanarak (interaktif, hipermetin, yakınsama vb.), tasarladıkları internet haber bloğunda yayınlamaları beklenmektedir.

2.

·         İnternet gazeteciliği sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Dolasıyla gazeteciliğin geleceğini belirleyen teknik ve uygulamalar içermektedir. Ders kapsamında öğrenciler gruplara ayrılmakta ve yeni gazetecilik türleri ve teknikleri (dron gazeteciliği, internet gazeteciliğinde infografi kullanımı, veri gazeteciliği, VR gazetecilik, yurttaş gazeteciliği, internet gazeteciliğinde editörlük vb.) hakkında sunum yapmaları beklenmektedir.

3.

·         Öğrenciler müsaitlik durumlarına göre İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Uygulama Merkezi İnühaber Merkezinde en az yarım gün olacak şekilde nöbetçi olarak görevlendirilir. Böylece aktif olarak internet gazeteciliği yapılan bir birimdeki işleyiş şeklinin kavranması sağlanmaktadır.

Ders Kaynakları

 

·         Duman, K. (Ed.) İnternet Haberciliği: Kuram, Uygulama ve Eleştiri. Beta

·         Kalsın, B. (Ed.) Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği. Gece Kitaplığı

·         Çağlar, Ş. (Ed.) Şövalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları. Literatürk

·         Şentürk Kara, E. ve Çetin, S. (Ed.) Dijital Medya Okuryazarlığı. Nobel

·         Hooffacker, G., Online Journalism. Palgrave Macmillan

·         Hirst, M., News 2.0 Can Journalism Survive the Internet. Allen and Unwin

·         Allan, S., Online News Journalism and the Internet. Open University Press

 

İletişim Felsefesi Ders İzlencesi
Other
9/27/2023

 

 

 2023-2024 Güz Dönemi İletişim Felsefesi Dersi İzlencesi

Ders Genel Bilgileri

Kredi-Saat

: 3 AKTS - 2 Saat

Ders Günü

:

Ders Kodu

: GZT 219/ HİT 215

Ders Saati

:

Ders Ortamı

: Uzaktan

 

Öğretim Üyesi

Ünvan Ad-Soyad

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KOCABAŞ

Ofis

: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Oda 2

Telefon

: +90 422 341 0153 Dahili: 4744

e-mail

: ozan.kocabas@inonu.edu.tr

 

Haftalık Ders Programı 

Hafta

Ders konusu

1.

Felsefi bilginin özellikleri 1

2.

Felsefi bilginin özellikleri 2

3.

Epistemoloji 1

4.

Epistemoloji 2

5.

Varlık felsefesi

6.

Değer felsefesi

7.

Ahlak felsefesi 

8.

Stres ve başa çıkma yolları

9.

Empati ve sempati

10.

Motivasyon

11.

Problem çözme

12.

Dil ve düşünce

13.

İletişim felsefesi 1

14.

İletişim felsefesi 2

 

Ders Kaynakları

·         Bolay, S. H. (2010). Felsefeye Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.

·         Arslan, A. (2013). Felsefeye giriş. Adres Yayınları.

·         Jaspers, K. (1981). Felsefeye Giriş, çev. Mehmet Akalın. İstanbul: Dergâh Yayınları.

·         Kuçuradi, İ. (2015). Etik. Türkiye Felsefe Kurumu.

·         Yetişken, H. (2016). Kant Etiği ile İlgisi Bakımından Kuçuradi’nin Etik Görüşü, Immanuel Kant: Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildiri Kitabı, Vadi Yayınları

İletişim Kuramları 1 Ders İzlencesi
Other
9/27/2023


2023-2024 Güz Dönemi İletişim Kuramları 1 Dersi İzlencesi

 

Ders Genel Bilgileri

Kredi-Saat

: 3 AKTS - 2 Saat

Ders Günü

:

Ders Kodu

: GZT 301

Ders Saati

:

Ders Ortamı

: Derslik

 

Öğretim Üyesi

Ünvan Ad-Soyad

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KOCABAŞ

Ofis

: İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. Kat

Telefon

: +90 422 341 0153 Dahili: 4744

e-mail

: ozan.kocabas@inonu.edu.tr

 

 

Haftalık Ders Programı

 

Hafta

Ders konusu

Okuma listesi

1.

Ders içeriğinin tanıtılması

 

2.

Kuram, Paradigma, Bilim

*Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt. I. Kant

 

*Bilimsel Devrimlerin Yapısı, T. Kuhn

 

* Chicago Okulu

Pragmatik Sosyal Teoride İletişim Keşfi, O. Morva

 

*Kamuoyu, W. Lippmann

 

 

 

3.

Kitle iletişim kuramlarının temelleri 1 / Kitle toplumu ve eleştirisi

4.

Kitle iletişim kuramlarının temelleri 2/ Chicago okulu

5.

Kitle iletişim kuramlarının temelleri 3/Lippmann

6.

Kitle iletişim araştırmaları ve etki 1/ Güçlü etkiler-Lasswell propaganda

7.

Ara sınav

8.

Kitle iletişim araştırmaları ve etki 2/ Sınırlı etkiler 1

9.

Kitle iletişim araştırmaları ve etki 3/ Sınırlı etkiler 2

10.

Kitle iletişimi ve sistem teorileri

11.

Kitle iletişim modelleri 1

12.

Kitle iletişim modelleri 2

13.

Kitle iletişim modelleri 3

14.

Yıl sonu değerlendirmesi

 

Dersin Kaynakları

 

-        Özçetin, B., Kitle iletişim kuramları kavramlar, okullar, modeller. İletişim yayınları

-        Güngör, N., İletişim kuramlar yaklaşımlar. Siyasal kitabevi

-        Baran, S. ve Davis, D., Mass communication theory foundations, ferment and future. Cengage learning

-       Kocabaş, O., Haberde doğruluk ve hakikat: Haber doğruluk/hakikat ilişkisinin hermeneutik tezahürleri üzerine bir deneme. Akademisyen kitabevi

-          Fiske, J., İletişim çalışmalarına giriş. Pharmakon yayınları

-          Yaylagül, L., Kitle iletişim kuramları egemen ve eleştirel yaklaşımlar. Dipnot yayınları

-          Mutlu, E., (Der.)., Kitle iletişim kuramları. Ütopya yayınları

-          McQuail, D. ve Windahl, S., İletişim modelleri kitle iletişim çalışmalarında. İmge kitabevi

-          Mattelart, A. ve Mattelart, M., İletişim kuramları tarihi. İletişim yayınları

-          Özer, Ö., Liberal basın. Literatürk yayınları

-          Güz, N., Haberde yönlendirme ve kamuoyu araştırmaları. Nobel yayınları

-          Oskay, Ü., Kitle haberleşme teorilerine giriş. Sevinç matbaası

-          Nisan, F., Haberdeki Çerçeve. Çizgi kitabevi

-          Kuhn, T., Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Kırmızı Yayınları

-          Kant, I., Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt.

-          Lippmann, W., Kamuoyu. Kabalcı

-          Morva, O., Chicago Okulu Pragmatik Sosyal Teoride İletişim Keşfi. Doruk yayınları