Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kent Turizmi Açısından "Müzecilik"

3. INternational Culture, Art and Literature Congress, Ankara, Turkey, 08 October 2021

Somut Olmayan Kültür Mirası İle Sözlü Tarih İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

5. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Ankara, Turkey, 17 August 2021

Popülerlik Kaidesi- Müzeler

6. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Konferansı, Ardahan, Turkey, 25 June 2021

Kültürel Mirasa Açılan "Kapı": Nitel Bir Araştırma

AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 April 2021

Şehrin Kültürel Kimliğinin Unutulmaması Açısından Kent Müzelerinin Önemi: Malatya Kent Müzesi Örneği

6th Internatıonal GAP SOCIAL SCIENCES Congress, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 December 2020

Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik Açısından Gezici Müzelerin Önemi: Çanakkale Muharebesi Mobil Müzesi Örneği

6th Internatıonal GAP SOCIAL SCIENCES Congress, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 December 2020 Sustainable Development

Somut Olmayan Kültürel Miras Çerçevesinde Hıdrellez’xxin Estetiksel Boyutu

1th Internatıonal Gobeklıtepe Scıentıfıc Studıes Congress, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 25 October 2020

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Türk Resim Sanatında Estetiksel Bir İmge Olarak Kullanılması

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018

Raffaello’nun ”Atina Okulu” İsimli Çalışmasının Kültür Mirası Bağlamında İrdelenmesi

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018

Türk Resim Sanatında Kültür Mirası Niteliği Taşıyan Dekoratif Unsurlar

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018

Kültür Mirası Bağlamında Cumhuriyet Sonrası Türk Resim Sanatında Atatürk

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Çalışmalarında Kültür Mirası

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Books & Book Chapters

müzik eğitimi

in: güzel sanatlar ve eğitim araştırma yazıları I, Öğr. Gör. Dr. Şükran BULUT, Öğr. Gör. Anıl Nida KAZANÇ, Editor, sivas cumhuriyet üniversitesi yayını, Sivas, pp.263-275, 2018

Metrics

Publication

20

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals