Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - 2018 Assistant Professor

    Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü