Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Survival of avulsed permanent incisors in children following delayed replantation.

Nigerian journal of clinical practice, cilt.23, sa.5, ss.631-637, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of diode laser irradiation on dental pulps in rats.

Bratislavske lekarske listy, cilt.121, sa.4, ss.293-296, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ideal Spontaneous Space Closure After Late Extraction of Permanent First Molar Teeth

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.23, sa.4, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜT DİŞLERİNDE FERRİK SÜLFAT AMPUTASYONUN İKİ YILLIK BAŞARISININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biostimulatory Effects of Diode Laser and Ozone on Wound Healing in Rats

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.19, sa.2, ss.160-167, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Rezin Rengi ve Işık Kaynaklarının Bir Kompozit Rezinve İki Farklı Kompomer Restoratif MateryalininYüzey Sertliği Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Dentistry-Special Topics, cilt.1, sa.1, ss.24-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malatya da Travmatik Dental Yaralanmalar Bir Retrospektif Çalışma

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.21, sa.3, ss.189-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Dişlerinde Farklı Renklerdeki Kompomerlerin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.106-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Treatment of Simple Anterior Cross-Bite: Two Case Reports

IAPD Virtual Congress of the International Association of the Paediatric Dentistry, 13 - 17 Eylül 2020

Total Pulpotomy in Young Permanent Molar Tooth with Deep Caries

IAPD Virtual Congress of the International Association of the Paediatric Dentistry, 13 - 17 Eylül 2020

Clinical and Radiological Evaluation of Amputation Therapy Applied to Permanent Molar Teeth

IAPD Virtual Congress of the International Association of the Paediatric Dentistry, 13 - 17 Eylül 2020

Regenerative Treatment of an Immature Two Times Traumatized Tooth with Platelet Rich Fibrin: A Case Report

IAPD Virtual Congress of the International Association of the Paediatric Dentistry, 13 - 17 Eylül 2020

Investigation of the Level of Knowledge of Dentists About ’xxControlled Dental Extractions’xx

26th International Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

Endodontist and Pedodontists’ Perspective on Regenerative Endodontic Procedures

26th International Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

TREATMENT OF ANTERIOR CROSS-BITE WITH SIMPLE REMOVABLE APPLIANCE: A CASE REPORT

26th International Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, 10 - 13 Ekim 2019

First Permanent Molar Tooth Amputation: A Case Report

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Ideal Spontaneous Space Close After Late Extraction of Permanent First Molar Teeth

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Make Children Smile

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Ön çapraz kapanışın Z zembereği ve üst hareketli aparey ile tedavisi

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

Avulsiyonda erken replantasyon 4 yıllık takip

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

LOCAL GINGIVAL RECESSION CAUSED BY CROSS BITE: TWO CASE REPORTS

IAPD Regional Meeting and 25th Congress of TurkishSociety of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Clinical and radiological 6-year follow-up of permanent molar teeth amputation: Two case reports.

International Association Of Paediatric Dentistry Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Radiographic examination of factors affecting spontaneous space closure after first permanent molar extraction: A pilot study.

International Association Of Paediatric Dentistry Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Genç Daimi Dişlerde Amputasyon: Bir Olgu Sunumu.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Effects of Diode Laser Irradiation on Dental Pulps in Rats.

Uluslararası Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi, 5 - 08 Mart 2018

Delayed Replantation of an Avulsed Tooth

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Delayed Reimplantation Of An Avulsed Tooth

INTERNATIONAL ORAL RESEARCH ASSOCIATION (ORAD)1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, 18 - 20 Kasım 2016

Biostimulatory effect of diod laser and ozone on wound healing in rats

AÇBİD 9. Uluslararası Kongresi., Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015

Effects of nd yag laser ozone ırradıatıon and four dıfferent ırrıgatıon solutıons on morphology of root canal dentın ın prımary teeth

8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

A contemporary prosthetıc and orthodontıc management approach of tooth loss after avulsıon two case reports

8. Uluslararas› Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 13 - 15 Kasım 2014

Delayed replantatıon of an avulsed maxıllary ıncısor a 4 years follow up

8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derne¤i Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

Avülsiyon Sonrası Gecikmiş Replantasyon Bir Olgu Serisi

8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derne¤i Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

A Retrospective Study of Traumatic Dental İnjuries in Malatya Turkey

18. Uluslararası Dental Travmatoloji Kongresi (IADT), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Profilaksi patlarının pit ve fissür örtücülerin mikrosızıntısı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi., Malatya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

ADÖLESAN GEBELERDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Research in Health Sciences, Doç. Dr. Veysel Temel, Editör, Gece Kitaplığı, ss.408-437, 2020

Dental Travma Etiyolojisi, Epidemiyolojisi ve Mekanizması

Travma Sonrası Endodontik Yaklaşımlar, Erdemir,Ali, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-5, 2019

ÇOCUKLARDA DAİMİ BİRİNCİ MOLAR DİŞLERİNPROGNOZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Güncel Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları, Mehmet KÜRKÇÜ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.75-84, 2019