İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM BAŞARIR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH
Ana Bilm Dalı : YENİÇAĞ TARİHİ
Sabit Telefon : +90 422 3773575
E Posta Adresi : ozlem.basaririnonu.edu.tr | ozlembasarirhotmail.com
Web Adresi : https://inonu.academia.edu/%C3%96zlemBa%C5%9Far%C4%B1r
Posta Adresi : İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Merkez Kampüs Battalgazi Malatya
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı, 2003-2009
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı, 2000-2003
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "18. yüzyılda malikane uygulaması ve Diyarbekir Voyvodalığı", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, "XVIII. yüzyılda Osmanlı sosyal tarihine katkı; Konya 60 No'lu Şer'iyye Sicili'nin analizi ve tarihsel bilgi kaynağı olarak kullanımına ilişkin bir yöntem denemesi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı Haziran, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Yeniçağ Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yeniçağ Tarihi
Osmanlı Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2018
Arş.Gör.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2011
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 - 2010
Arş.Gör., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2002
Verdiği Dersler
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Hayat, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Başarir Ö., "In the Light of the Estate Records Diyarbekir Voyvodas Heritages from Ottoman Provincial Administrators in XVIIth and XVIIIth Centuries", BELLETEN, vol.80, pp.59-+, 2016
Başarir Ö., "Some thoughts on the estate of Mustafa Aga, the voivode of Diyarbekir", BILIG, vol.65, pp.23-46, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Başarir Ö., "XVIII.Yüzyılın Sonlarında Donanma-yı Hümâyûn Kalyonlar Mevacibinin Karşılanması Örneğinde Osmanlı Mali Pratiğindeki Baskı ve Uzlaşma Tavrı", Asos Journal The Journal of Academic Social Science, pp.242-257, 2017
Başarir Ö., "XVIII Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mali Uygulamaları Çerçevesinde Konargöçer Topluluklar", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.54, pp.251-284, 2014
Başarir Ö., "Diyarbekir Eyaleti Örneğinde XVIII Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Mukataalar Özelinde Üretim ve Ticaret", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih İncelemeleri Dergisi, pp.127-166, 2014 (Link)
Başarir Ö., "XVIII.Yüzyılda Diyarbekir Voyvodalığı'nın Mekansal Örgütlenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.196-229, 2011
Başarir Ö., "XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşra Yönetiminin Malî-İdarî Yapısına Bir Örnek: Arapgir ve Çemişgezek (Hasları) Mukata'ası", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.13-26, 2011
Başarir Ö., "XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Statü-Servet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", History Studies International Journal of History Academic Journal, pp.49-67, 2011
Başarir Ö., "Diyarbekir Voyvodalığı Aklâmı Malikânecileri Örneğinde XVIII.Yüzyılda Yatırımcıların Kimlikleri Üzerine Bir Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.39-61, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Başarir Ö., "Osmanlı Mali Pratiğindeki Baskı ve Uzlaşma Eğilimi Çerçevesinde XVIII.Yüzyılın Sonlarında Donanma-yı Hümâyûn Kalyonlar Mevâcibinin Karşılanması", 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.0-0
Başarir Ö., "17 ve 18 Yüzyıllarda Osmanlı Taşra Yönetiminin Mali İdari Yapısını Şekillendiren Yeni Aktörler Muhallefat Kayıtları Işığında Diyarbekir Voyvodaları", 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Madrit, ISPANYA, 1-5 Ekim 2013, pp.0-0
Başarir Ö., "Osmanlı Malikane Uygulamasında Kırşehir", I.Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2008, pp.0-0
Diğer Yayınlar
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 8
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi