İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. ENGİN ÖZDEMİR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Ana Bilm Dalı : MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : ozdemir.engininonu.edu.tr
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ ABD, 2014-
Yüksek Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ ABD, 2012-2014
Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ, 2008-2012
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Farklı Doygunluk Dereceleri ve Yükleme Oranlarında Kayaçlardaki Bazı Mekanik Özellik Değişimlerinin İncelenmesi", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ABD Ağustos, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
NETCAD 7.6 GIS, Netcadkampüs / ANKARA, 2016
Araştırma Alanları
Kaya Mekaniği
Mermer İşletmeciliği ve İşlemeciliği
Kırılma Mekaniği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Maden Mühendisliği
Kaya Mekaniği
Kırılma Mekaniği
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Mechanical
Mining & Mineral Processing
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özdemir E., Eren Sarici D., "Combined Effect of Loading Rate and Water Content on Mechanical Behavior of Natural Stones", JOURNAL OF MINING SCIENCE, vol.54, pp.931-937, 2019
Özdemir E., Eren Sarici D., "Combined Effect of Loading Rate and Water Content on Mechanical Behavior of Natural Stones", Journal Of Mining Science, pp.56-63, 2018
Eren Sarici D., Özdemir E., "Determining point load strength loss from porosity, Schmidt hardness, and weight of some sedimentary rocks under freeze–thaw conditions", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.77, pp.2-11, 2018
Eren Sarici D., Özdemir E., "Utilization of granite waste as alternative abrasive material in marble grinding processes", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.201, pp.516-525, 2018 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Polat Güzel F., Eren Sarici D., Kizilkaya N., Özdemir E., "Evalution of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble", Journal of Physical Chemistry and Functional Materials,, vol.1, pp.20-24, 2018
Eren Sarici D., Özdemir E., "Determination of Effects of Thermal Changes on Color and Surface Roughness at Marbles", Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, vol.38, pp.57-70, 2017 (Link)
Özdemir E., Eren Sarici D., "Farklı Suya Doygunluk Derecelerinde Bazı Sedimanter Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Diğer Fiziko-Mekanik Özelliklerden Kestirimi", Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.681-691, 2017 (Link)
Özdemir E., Eren Sarici D., Sarici T., "Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Bazı Mermer Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.13-20, 2017 (Link)
Özdemir E., Eren Sarici D., "Kırmızı Travertenin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Kuru ve Doygun P-dalga Hizindan Kestirimi", Dumlupınar Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.1-11, 2016 (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özdemir E., Kizilkaya N., Eren Sarici D., "Malatya'nın Deprem Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi", ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2019, pp.18-24
Özdemir E., Eren Sarici D., "Yazıhan (Malatya) Bazaltının Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından Balast Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", 1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 20-22 Aralık 2019, vol.1, pp.295-299
Uçkun Ş., Özdemir E., Eren Sarici D., "Akçadağ-Hacıova Taş Ocağında Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 20-22 Aralık 2019, vol.1, pp.289-294
Kizilkaya N., Özdemir E., Eren Sarici D., "Madensel ve Endüstriyel Atıkların Gaz Beton Üretiminde Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış", ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2019, pp.11-17
Özdemir E., Eren Sarici D., "Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını yıkıcı olmayan testlerden tahminleme", 2. International Scientific and Vocational Studies Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.626-632
Özdemir E., Eren Sarici D., "Investigation of Relationships between Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Some Rocks", International Conference on Innovatıve Engineering Applications, SİVAS, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2018, pp.105-110
Özdemir E., Eren Sarici D., "Evaluation of Enginering Properties of Onyx and Travertine from Elaziğ (Turkey)", International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2018, pp.125-128
Polat Güzel F., Eren Sarici D., Kizilkaya N., Özdemir E., "Effects of Na2SO4.10H2O on Marble Glossiness", International Conference on Innovatıve Engineering Applications, SİVAS, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2018, pp.785-791
Polat Güzel F., Eren Sarici D., Kizilkaya N., Özdemir E., "Evaluation of salt crystallisation effects on artificial marble", International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2018, pp.2-4
Özdemir E., Eren Sarici D., "Kernek Kanalboyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması", II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (II. International Scientific and Vocational Studies Congress ), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.640-646
Eren Sarici D., Özdemir E., Firat C., "Salt Crystallızatıon Effects On Some Natural Buıldıng Stones From Turkey", 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-19 Ekim 2017, pp.146-156
Özdemir E., Eren Sarici D., "Effects Of Dıfferent Envıronmental Condıtıons On Rock Propertıes", 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-19 Ekim 2017, pp.125-135
Özdemir E., Eren Sarici D., "Effect of High Temperature Conditions on Mechanical and Physical Properties of Rocks Used as Building Materials", AGGRESS 2016, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, pp.1-11
Özdemir E., Eren Sarici D., "Statistical Evaluation Of The Relationship Between Schmidth Hardness Values And Physical Properties Of Some Sedimentary Origin Of Marble", BLACKSEA2016, TRABZON, TÜRKIYE, 2-2 Kasım 2016, pp.1-11
Özdemir E., Eren Sarici D., "Statistical Investigation Of Physico-Mechanical Properties Of Some Marbles In Eastern Anatolia (Turkey) Region", BLACKSEA2016, TRABZON, TÜRKIYE, 3-3 Kasım 2016, pp.1-11
Özdemir E., Eren Sarici D., Aksoğan Korkmaz A., "Investigation of Relationship Between Horst and Bassarear Work Index and Rock Parameters", Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2015, pp.1-11
Özdemir E., Eren Sarici D., "Investigation of Relationship Between Ultrasonic Wave Velocity and Mechanical Properties of Rocks at Different Water Saturation Degree", Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 13-14 Mayıs 2015, pp.1-11
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özdemir E., Eren Sarici D., ":Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını basit ve çoklu regresyon testlerinden tahminleme", Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Ertuğrul Çam, Necaattin Barışçı, Murat Lüy, Munise Didem Demir, Mehmet Güçyetmez, Özlem Toprak, Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.117-130, 2018
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Farklı Doygunluk Dereceleri ve Yükleme Oranlarında Kayaçlardaki Bazı Mekanik Özellik Değişimlerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2013/162, Araştırmacı, 2014
"Patlatma Çalışmalarına Bağlı Çevresel Gürültü Ve Titreşim Seviyesinin Ölçüm Ve Değerlendirmesi", BAP Güdümlü, 2014/49, Araştırmacı, 2015
"Geopolimer beton üretiminde farklı tip mermer atıklarının kullanılabilirliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-1607, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çevresel Faktörlerin Etkisiyle Kayaçların Kırılganlık İndekslerinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2017-879, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarları Altyapı Güçlendirmesi", BAP Alt Yapı, 2015/34, Araştırmacı, 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi