İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MUHİTTİN YÜREKLİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : muhittin.yurekliinonu.edu.tr
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat/Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Moleküler Biyoloji, 1988-1994
Yüksek Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1986-1988
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen, Biyoloji, 1980-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yaşlanma, Eksersiz, Soğuk Stresi ve Bir Hipotansif İlaç olan Prazosin'in Tirozin Hidroksilaz (TH) Enzimi ve TH Gen İfadesi Üzerindeki Etkileri", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Aralık, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Biyomoleküller
Hayvan Fizyolojisi
Obezite, Anjiogenik Faktörler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Moleküler Hücre Biyolojisi
Biyokimya
Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2004 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2004
Yrd.Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1995 - 1999
Arş.Gör., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1986 - 1995
Mesleki ve İdari Deneyimler
Etik Kurul Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 03.09.2018 - Devam Ediyor
ADEK Komisyonu Üyesi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 19.10.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 25.04.2013 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 16.04.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 05.06.2011 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AMASYA ÜNİVERSİTESİ , , 16.09.2007 - 05.05.2011
Dekan, AMASYA ÜNİVERSİTESİ , , 16.09.2007 - 02.05.2011
Rektör Yardımcısı, AMASYA ÜNİVERSİTESİ , , 16.09.2007 - 30.11.2010
Yüksekokul Müdürü, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 05.09.2000 - 06.04.2004
Senato Üyesi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 03.09.2000 - 11.04.2004
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , , 07.05.1995 - 13.09.2007
Verdiği Dersler
Fizyoloji Laboratuvarı, Lisans, 2017-2018
Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Fizyoloji Laboratuvar, Lisans, 2017-2018
Fizyoloji, Lisans, 2016-2017
Endokrinoloji, Lisans, 2016-2017
Fizyoloji, Lisans, 2016-2017
Stres Fizyolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Fizyoloji, Lisans, 2015-2016
Klinik Biyokimya, Lisans, 2015-2016
İleri Hücre Fizyolojisi, Doktora, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Doktora, D.Güçlü, " Ağır Metallerin Pseudomonas aeruginosa'da Dirençlilik, Pigment Üretimi ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisinin Araştırılmas", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Doktora, U.Doğan, " Gıda takviyesi olarak kullanılan l-mandelonitril-B-gentiobiosidin ratlarda yapay oluşturulmuş meme kanserine etkisinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, M.Dağ, "HİPOKSİYA VE OBEZİTE OLGUSUNDA BAZI ANJİOGENİK FAKTÖRLERİN SIÇAN DOKULARINDA ARAŞTIRILMASI", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Doktora, A.Culum, "ANDRENOMEDULLİN VE RESVERATROL VERİLEN SIÇANLARIN KAHVERENGİ VE BEYAZ YAĞ DOKULARINDA ANJİOGENİKFAKTÖRLER VE SİRTUİN GEN İFADESİNİN OBEZİTE OLGUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Doktora, N.Cıkcıkoğlu Yıldırım, "Adrenomedullin ve metile adrenomedullin uygulamasının bazı endojen anjiogenik ve biyokimyasal faktörler üzerine etkilerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2008.
Doktora, M.Doğru, "Ağır metal ve adrenomedullin uygulamasının bazı sıçan dokularında antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Doktora, A.Kocagün Doğru, "Benzo (A) piren uygulanan sıçanların bazı dokularında adrenomedullin etkisinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Doktora, B.Zabçı Ekinci, "Yaşlanma ve strese bağlı olarak bazı sıçan dokularında süperoksit dismutaz (SOD), nitrik oksit sentaz (NOS) ve tirozin hidroksilaz (TH) enzim aktivitelerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Doktora, Ş.Ballı Yüksel, "Adrenomedullin, epinefrin, L-arginin ve soğuk stresi uygulamasının bazı sıçan dokularında etkilerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1999.
Yüksek Lisans, G.Tutlu, "Soğuk stresinin obeziteye bağlı olarak sıçanlarda anjiogenik faktörler üzerine etkilerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2018.
Yüksek Lisans, E.Dündar, "Yaşlanmaya Bağlı Olarak Bazı Anjiogenik Faktörlerin Sıçan Dokularında Karşılaştırılması ", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, D.Sezer, "YAĞ KİTLESİ VE OBEZİTE İLİŞKİSİ (FTO: FAT MASS AND OBESİTY ASSOCİATED) GENDE BAZI POLİMORFİZMLERİN FTO GEN ÜRÜNÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN OBEZ BİREYLERDE ARAŞTIRIMASI", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Uçkaç, "Ağır metallere maruz kalan bazı sıçan dokularında süperoksit dismutaz enzim aktivitesi ve nitrik oksit düzeylerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Yüksek Lisans, N.Cıkcıkoğlu Yıldırım, "Bazı sıçan dokularında fizyolojik stres koşullarının adrenomedullin düzeyleri ve tirozin hidroksilaz enzim aktivitesi üzerine etkilerinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, A.Kocagün, "Soğuk stresine bağlı olarak nitrik oksit (NO) seviyeleri ve toplam mRNA miktarlarının sıçan dokularında araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2001.
Yüksek Lisans, M.Doğru, "Yaşlanma ve soğuk stresine bağlı olarak sıçan dokularında nitrik oksit sentaz ( NOS ) enzim aktivitesinin araştırılması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2001.
Yüksek Lisans, Z.Selamoğlu, "Soğuk stresi ve bir hipotansif ilaç olan enalapril maleate'in tirozin hidroksilaz (TH) enzim aktivitesi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, M.Turgut, "Ovariektomi, ostrojeni L-arjin ve soğuk stresi uygulamasının bazı sıçan dokularında adrenomedullis seviyeleri ve tirozin hidroksilaz (TH) enzim aktivitesi üzerindeki etkileri", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2000.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yürekli M., "Adrenomedullin has a role in angiogenic effects of resveratrol in adipose tissues of obese female rats", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, vol.48, pp.1-14, 2020
Sahin I., Celik O., Celik N., Keskin L., Dogru A., Dogru I., et al., "Adrenomedullin: Possible predictor of insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome", JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.35, pp.553-556, 2012
Yildirim N.C., Yürekli M., "Stress-Induced Changes in Tyrosine Hyroxylase Enzyme Activity and Adrenomedullin Levels in Rat Hypothalamus, Adrenal Medulla and Heart Tissues", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.5, pp.339-345, 2010
Yildirim N.C., Yürekli M., "The effect of adrenomedullin and cold stress on interleukin-6 levels in some rat tissues", CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY, vol.161, pp.171-175, 2010
Yildirim N.C., Yürekli M., "THE ROLE OF METHYLATED ADRENOMEDULLIN IN ENZYMATIC ANTIOXIDANT DEFENSE RESPONSE TO COLD STRESS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, pp.3139-3145, 2010
Yildirim N.C., Yürekli M., Yildirim N., "Investigation of Some Antioxidant Enzymes Activities Depending on Adrenomedullin Treatment and Cold Stress in Rat Liver Tissue", TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.35, pp.138-142, 2010
Yildirim N.C., Yürekli M., "Adrenomedullin administration alters vascular endothelial growth factor levels in rats in cold stress", ASIAN BIOMEDICINE, vol.4, pp.955-958, 2010
Yürekli M., Esrefoglu M., Dogru M.I., Dogru A., Gul M., Whidden M., "Adrenomedullin Reduces Antioxidant Defense System and Enhances Kidney Tissue Damage in Cadmium and Lead Exposed Rats", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, vol.24, pp.279-286, 2009
Dikensoy E., Balat O., Pence S., Balat A., Cekmen M., Yürekli M., "The Changes of Plasma Malondialdehyde, Nitric Oxide, and Adrenomedullin Levels in Patients with Preeclampsia", HYPERTENSION IN PREGNANCY, vol.28, pp.383-389, 2009
Dikensoy E., Balat O., Pence S., Balat A., Cekmen M., Yürekli M., "Malondialdehyde, nitric oxide and adrenomedullin levels in patients with primary dysmenorrhea", JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.34, pp.1049-1053, 2008
Dogru M.K., Dogru A.K., Gül M., Esrefoglu M., Yürekli M., Erdoğan S., et al., "The effect of adrenomedullin on rats exposed to lead", JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, vol.28, pp.140-146, 2008
Uereten K., Oezbek M., Oeztuerk M.A., Dogru I., Dogru A., Yürekli M., et al., "Circulating adrenomedullin levels in ankylosing spondylitis and Familial Mediterranean Fever", JOINT BONE SPINE, vol.75, pp.295-298, 2008
Akturk A., Onal E.E., Atalay Y., Yürekli M., Erbas D., Okumus N., et al., "Maternal and umbilical venous adrenomedullin and nitric oxide levels in intrauterine growth restriction", JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.20, pp.521-525, 2007
Esrefoglu M., Gül M., Dogru M.I., Dogru A., Yürekli M., "Adrenomedullin fails to reduce cadmium-induced oxidative damage in rat liver", EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY, vol.58, pp.367-374, 2007
Yilmaz N., Herken H., Cicek H.K., Celik A., Yürekli M., Akyol O., "Increased levels of nitric oxide, cortisol and adrenomedullin in patients with chronic schizophrenia", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.16, pp.137-141, 2007
Balat A., Islek , Cekmen M., Yürekli M., Tekin D., Muslu A., et al., "Adrenomedullin and total nitrite levels in children with familial Mediterranean fever", JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, vol.42, pp.240-243, 2006
Gueler E., Balat A., Cekmen M., Kilinc M., Sivasli E., Yürekli M., et al., "The effects of anticancer drugs on levels of nitric oxide and adrenomedullin", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.48, pp.202-208, 2006
Ates B., Dogru M., Gul M., Erdogan A., Dogru A., Yilmaz , et al., "Protective role of caffeic acid phenethyl ester in the liver of rats exposed to cold stress", FUNDAMENTAL PHARMACOLOGY, vol.20, pp.283-289, 2006
Yürekli M., Yarpuzlu A., "The investigation of levels of the peptide adrenomedullin (ADM) and the enzyme tyrosine hydroxylase (TH) in rat tissue after exposure to physiological stress", STRESS AND HEALTH, vol.22, pp.71-80, 2006
Sare M., Yürekli M., Kurukahvecioglu O., Tekin E., Taneri F., Yusif-Zade K., et al., "The effects of carbon dioxide pneumoperitoneum on tyrosine hydroxylase activity", SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY TECHNIQUES, vol.16, pp.25-28, 2006
Bideci A., Erbas F.B., Camurdan O., Yesilkaya E., Demirel F., Yürekli M., et al., "Plasma adrenomedullin, serum nitric oxide and leptin levels in obese children", HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.79-79, 2006
Talas Z.S., Yürekli M., "The effects of enalapril maleate and cold stress exposure on tyrosine hydroxylase activity in some rat tissues", CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, vol.24, pp.537-540, 2006
Balat A., Kilinc M., Cekmen M., Guler E., Yürekli M., Sahinoz S., et al., "Adrenomedullin and total nitrite levels in children with acute rheumatic fever", CLINICAL BIOCHEMISTRY, vol.38, pp.526-530, 2005
Kalman S., Buyan N., Yürekli M., Ozkaya O., Bakkaloglu S., Soylemezoglu O., "Plasma and urinary adrenomedullin levels in children with renal parenchymal scar and vesicoureteral reflux", PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.20, pp.1111-1115, 2005
Kalman S., Buyan N., Yürekli M., Ozkaya O., Bakkaloglu S., Soylemezoglu O., "Plasma and urinary adrenomedullin levels in children with acute pyelonephritis", NEPHROLOGY, vol.10, pp.487-490, 2005
Er H., Doganay S., Ozerol E., Yürekli M., "Adrenomedullin and leptin levels in diabetic retinopathy and retinal diseases", OPHTHALMOLOGICA, vol.219, pp.107-111, 2005
Hascalik S., Celik O., Dogru M., Dogru A., Inan E., Yürekli M., "Influence of misoprostol (PGE1) on amniotic fluid and maternal serum adrenomedullin levels", ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA, vol.84, pp.833-836, 2005
Cekmen M., Balat A., Balat O., Aksoy F., Yürekli M., Erbagci A., et al., "Decreased adrenomedullin and total nitrite levels in breast milk of preeclamptic women", CLINICAL BIOCHEMISTRY, vol.37, pp.146-148, 2004
Er H., Yürekli M., "Adrenomedullin levels in early and late rhegmatogenous retinal detachments", JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.48, pp.421-422, 2004
Islek , Balat A., Cekmen M., Yürekli M., Muslu A., Sahinoz S., et al., "Adrenomedullin and total nitrite levels in children with Henoch-Schonlein purpura", PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.18, pp.1132-1137, 2003
Yuksel S., Yürekli M., "The effect of adrenomedullin (ADM) on tyrosine hydroxylase (TH) enzyme activity and blood pressure in cold exposed rats", ENDOCRINE JOURNAL, vol.50, pp.553-559, 2003
Sarica K., Balat A., Erbagci A., Cekmen M., Yürekli M., Yagci F., "Effects of shock wave lithotripsy on plasma and urinary levels of nitrite and adrenomedullin", UROLOGICAL RESEARCH, vol.31, pp.347-351, 2003
Balat A., Sarica K., Cekmen M., Yürekli M., Yagci F., Erbagci A., "Adrenomedullin and nitric oxide in children with detrusor instability", PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.18, pp.422-425, 2003
Celik O., Hascalik S., Yürekli M., Turkoz Y., "Cerebrospinal fluid adrenomedullin levels in patients with pre-eclampsia", ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA, vol.82, pp.578-579, 2003
Zoroglu S., Yürekli M., Meram , Sogut S., Tutkun H., Yetkin O., et al., "Pathophysiological role of nitric oxide and adrenomedullin in autism", CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, vol.21, pp.55-60, 2003
Kilinc M., Balat A., Cekmen M., Yürekli M., Yilmaz K., Sahinoz S., "Adrenomedullin and nitrite levels in children with dilated cardiomyopathy", PEDIATRIC CARDIOLOGY, vol.24, pp.381-385, 2003
Evereklioglu C., Ozbek E., Er H., Cekmen M., Yürekli M., "Urinary adrenomedullin levels are increased and correlated with plasma concentrations in patients with Behcet's syndrome", INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, vol.9, pp.296-303, 2002
Balat A., Cekmen M., Yürekli M., Gul A., Ozbek E., Korkut M., et al., "Adrenomedullin and nitrite levels in children with primary nocturnal enuresis", PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.17, pp.620-624, 2002
Zoroglu S., Herken H., Yürekli M., Uz E., Tutkun H., Savas H., et al., "The possible pathophysiological role of plasma nitric oxide and adrenomedullin in schizophrenia", JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, vol.36, pp.309-315, 2002
Savas H., Herken H., Yürekli M., Uz E., Tutkun H., Zoroglu S., et al., "Possible role of nitric oxide and adrenomedullin in bipolar affective disorder", NEUROPSYCHOBIOLOGY, vol.45, pp.57-61, 2002
Evereklioglu C., Doganay S., Er H., Yürekli M., "Aqueous humor adrenomedullin levels differ in patients with different types of glaucoma", JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.46, pp.203-208, 2002
Balat A., Cekmen M., Yürekli M., Gulcan H., Kutlu O., Turkoz Y., et al., "Adrenomedullin and nitrite levels in children with minimal change nephrotic syndrome", PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.15, pp.70-73, 2000
Ozbek E., Yürekli M., Soylu A., Davarci M., Balbay M., "The role of adrenomedullin in varicocele and impotence", BJU INTERNATIONAL, vol.86, pp.694-698, 2000
Balat A., Cekmen M., Yürekli M., Kutlu O., Islek , Sonmezgoz E., et al., "Adrenomedullin and nitrite levels in children with Bartter syndrome", PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.15, pp.266-270, 2000
Evereklioglu C., Yürekli M., Er H., Ozbek E., Hazneci E., Cekmen M., et al., "Increased plasma adrenomedullin levels in patients with Behcet's disease", DERMATOLOGY, vol.201, pp.312-315, 2000
Yurekli F., Yesilada O., Yürekli M., Topcuoglu S., "Plant growth hormone production from olive oil mill and alcohol factory wastewaters by white rot fungi", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.15, pp.503-505, 1999
Ozmen M., Yürekli M., "Subacute toxicity of uranyl acetate in Swiss-Albino mice", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.6, pp.111-115, 1998
Tumer N., Larochelle J., Yürekli M., "Exercise training reverses the age-related decline in tyrosine hydroxylase expression in rat hypothalamus", JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES, vol.52, pp.B255-B259, 1997
Fregly M., Rossi F., Sun Z., Tumer N., Cade J., Hegland D., et al., "EFFECT OF CHRONIC TREATMENT WITH PRAZOSIN AND L-ARGININE ON THE ELEVATION OF BLOOD-PRESSURE DURING COLD-EXPOSURE", PHARMACOLOGY, vol.49, pp.351-362, 1994
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Culum A.A. , Yürekli M., "Adrenomedullin has effects on hypoxia-inducible factor 1-alpha in hypoxia in several organs of female rats", Medical Science and Discovery, vol.6, pp.114-118, 2019 (Link)
Yürekli M., "Pre/post-surgical investigation of some angiogenic factors related with cancer and obesity", Medical Science and Discovery , vol.5, pp.97-102, 2018
Yürekli M., "Effect Of Physical Activity On Plasma Adrenomedullin Concentration And Its Relationship With Nitric Oxide In Athletes", Erciyes Tıp Dergisi, cilt.34, ss.1-6, 2012
Yürekli M., "Influence of N-acetyl-5-methoxytryptamine on Fetal Lung Maturation in Experimental Preterm Delivery Model.", Journal of the Turkish-German Gynecological Association, vol.8, pp.350-355, 2007
Yürekli M., "The Effects of Enalapril Maleate and Cold Stress on Some Blood Parameters", Dicle Tıp Dergisi, cilt.32, ss.6-12, 2005
Yürekli M., "Epinefrin ve Soğuk Stresi Uygulamasının Bazı Serum Biyokimya Parametreleri Üzerine Etkileri", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.52-55, 2001
Yürekli M., "THE EFFECT OF CASTRATION ON THE ADRENOMEDULLININ THE RAT PENISE, PROSTATE AND SEMINAL VESICLES", Turkiye Klinikleri J Med Sci, cilt.20, ss.232-234, 2000
Yürekli M., "Plasental Tirozin Hidroksilaz Enzim Aktivitesindeki Artışın Preeklampsi Patofizyolojisindeki Rolü", Perinataloji Dergisi, cilt.8, ss.79-82, 2000
Yürekli M., "The Effects of Phenoxybenzamine and Cold Stress On Tyrosine Hydroxylase Enzyme Activity and Expression of Tyrosine Hydroxylase Gene in the Rat Adrenal Medulla", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.22, ss.197-204, 1998
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yürekli M., "", , ,
Dağ M., Yürekli M., "Hipoksiya ve Obezite Olgusunda Bazı Anjiogenik Faktörlerin Sıçan Dokularında Araştırılması", IV. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 29 Şubat - 1 Mart 2020, pp.1-1
Yürekli M., "Investigation of some angiogenic factors related to aging in brown and white adipose tissues of rats", Experimental Biology 2019, Orlando, A.B.D., 6-9 Nisan 2019, vol.33, no.1, pp.487-487 (Link)
Yürekli M., "Investigation of the effects of cold stress on angiogenic factors in adipose tissue of obese rats", Experimental Biology 2019, Orlando, A.B.D., 6-9 Nisan 2019, vol.33, pp.487-487 (Link)
Yürekli M., "Investigation of the effects of cold stress on angiogenic factors in adipose tissue of obese rats ", Experimental Biology 2019, Orlando, A.B.D., 6-9 Nisan 2019, pp.478-478
Culum A.A., Yürekli M., "The Angiogenic Effects of Adrenomedullin and Resveratrol in White Adipose Tissue of Obese Rats", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.750-750
Culum A.A. , Yürekli M., "The Effects of Adrenomedullin and Resveratrol in the Expression of SIRT1 in Brown Adipse Tissue of Obese rats", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.524-524
Yürekli M., Zabci Ekinci B., "Investigation of Nitric Oxide Synthase and Superoxide Dismutase Enyme Activities Depending on Aging and Cold Stress", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.751-751
Güler S.A., Cantürk N.Z. , Posteki G. , Yürekli A.M., Yürekli M., "Anjiyogenik Faktörlerin Kanser ve Obeziteyle İlişkisi", 9. Cerrahi Araştırma Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2017, ss.62-62
Yildirim N.C., Yürekli M., Matpan F., Yildirim N., "Antioxidant enzymes activities in rat kidney after cold stress exposure", , , , vol.276, pp.327-327
Yürekli M., Esrefoglu M., Tumer N., Dogru I.M., Gül M., Dogru A., et al., "The effects of adrenomedullin and methylated-adrenomedullin treatments on some antioxidative enzyme activities and malondialdehyde levels in rat liver", Experimental Biology, Neworleans, A.B.D., 18-22 Nisan 2009, vol.23, pp.841-841
Yürekli M., "Antioxidant enzymes activities in rat kidney after cold stress exposure", 34th FEBS Congress, Prague, CEK CUM., 4-9 Temmuz 2009, pp.327-327
Yürekli M., "Adrenomedullin uygulamasının kurşun ve kadmiyuma bağlı böbrek hasar üzerine etkileri", 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2007, ss.204-204
Yürekli M., "Benzoprene bağlı karaciğer hasarı üzerine adrenomedullinin olası etkileri", 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2007, ss.205-205
Yürekli M., "Benzoprene bağlı akciğer hasarı üzerine adrenomedullinin olası etkileri. ", 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2007, ss.207-207
Yürekli M., "Benzoprene bağlı böbrek hasarı üzerine adrenomedullinin olası etkileri", 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2007, ss.206-206
Yürekli M., " Sıçanlarda kronik kurşun uygulamasına bağlı olarak oluşan ince bağırsak hasarı üzerine adrenomedullinin iyileştirici etkisi", 8. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2006, ss.191-191
Yürekli M., "Wistar albino sıçanlarda kadmiyuma bağlı oksidatif karaciğer hasarı üzerine adrenomedullinin etkisi", 8. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2006, ss.189-189
Yürekli M., "KURŞUN(Pb) STRESİNE MARUZ BIRAKILMIŞ RATLARIN KARACİGER DOKUSUNDA KAFEİK ASİT FENETİL ESTER’İN (CAPE) KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", XX. Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2006, ss.18-18
Yürekli M., " Sıçanlarda kronik kurşun uygulaması ile oluşturulan karaciğer hasarı üzerine adrenomedullinin etkisi", 8. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2006, ss.192-192
Dogru M., Yürekli M., Kocagun A., Gokdeniz R., "Tyrosine hydroxylase (TH) enzyme activity and adrenomedullin (AdM) level in ovariectomized rat tissues depend on tamoxifen", Experimental Biology, Orlando, A.B.D., 31 Mart - 4 Nisan 2001, vol.15, pp.A1170-A1170
Akbay A., Yürekli M., Eroglu A., Demirtas S., Sunguroglu K., "Tyrosine hydroxylase levels in colon adenocarcinomas.", American Association of Clinical Chemistry (AACC) 52nd Annual Meeting& Clinical Laboratory Expo, Sanfrancisco, A.B.D., 23-24 Temmuz 2000, vol.46, pp.A153-A153
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yürekli M., "Mendel Genetiğinin Uzantıları, Eşey Belirleme ve Eşey Kromozomları, Kantitatif Genetil ve Çok Faktörlü Özellikler", Genetik Kavramlar, Sibel Sümer, Leyla Açık, Munir Tuncer, Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-752, 2018 (Link)
Yürekli M., "Mendel Genetiğinin Uzantıları, Kantitatif Genetik,Cinsiyatin Belirlenmesi ve Eşey", GENETİK, Öner C, Ed., Palme Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.2-816, 2002
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"HİPOKSİYA VE OBEZİTE OLGUSUNDA BAZI ANJİOGENİK FAKTÖRLERİN SIÇAN DOKULARINDA ARAŞTIRILMASI", BAP Doktora, 2015/86, Yönetici, Devam Ediyor
"ANDRENOMEDULLİN VE RESVERATROL VERİLEN SIÇANLARIN KAHVERENGİ VE BEYAZ YAĞ DOKULARINDA ANJİOGENİKFAKTÖRLER VE SİRTUİN GEN İFADESİNİN OBEZİTE OLGUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI", BAP Doktora, 2016/153Doktora, Yönetici, 2018
"YAĞ KİTLESİ VE OBEZİTE İLİŞKİSİ (FTO: FAT MASS AND OBESİTY ASSOCİATED) GENDE BAZI POLİMORFİZMLERİN FTO GEN ÜRÜNÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN OBEZ BİREYLERDE ARAŞTIRIMASI", BAP Y.Lisans, 2016/103Y.Lisans, Yönetici, Devam Ediyor
"Fizyolojik Stres Koşulları Altında Bazı Sıçan Dokularında Adrenomedullin (AdM) ve Tirozin Hidroksilaz (TH) Enzim Aktivitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 100T010, Yönetici, 2002
"BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARI ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ", BAP Güdümlü, 2014/04(Güd.), Yönetici, 2016
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
6..MALATYA EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIMDA BESLENME SEMPOZYUMU, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 468
Web Of Science H İndeksi : 18
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 625
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 304
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Yürekli M,Balat A, Cekmen M, Kutlu O, Islek I, Sonmezgoz E, Cakir M, Turkoz Y, Yologlu S, ""Bartter Sendromu olan Çocuklarda Adrenomedullin ve Nitrit Seviyeleri, ROCHE , Mart 2001
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi