İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MEHMET DÖNMEZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : UYGULAMALI SOSYOLOJİ
Sabit Telefon : +90 422 5031130
+90 422 3773529
E Posta Adresi : mehmet.donmezinonu.edu.tr
Web Adresi : https://inonu.academia.edu/ProfDrMehmetD%C3%B6nmez | http://inonu.edu.tr/tr/alevilik
Posta Adresi : İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Enstitüler Hizmet Binası Kat: 1 44280 Kampüs - Malatya
Eğitim Bilgileri
Doktora, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 1996-2003
Yüksek Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ , Sosyoloji Anabilim Dalı, 1994-1996
Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, Sosyoloji, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sosyal Bütünleşme Açısından Alevilik (Malatya Uygulaması)", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, "Erol Güngör'de Kültür, Aydın ve Milliyetçilik", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Ağustos, 1996.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Uygulamalı Sosyoloji
Alevilik
Bektaşilik
Alevilik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi
Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Köy, Kent, Göç ve Gecekondu Sosyolojisi
Tasavvuf
Web Of Science Araştırma Alanları
Sociology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 2019 - Devam Ediyor
Prof.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2009 - 2013
Arş.Gör.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2003 - 2009
Arş.Gör., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1994 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Enstitü Müdürü, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, , 25.12.2018 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi , , 10.02.2015 - 25.12.2018
Verdiği Dersler
Ahlak Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Dedelik Kurumu ve Ocak Sistemi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Alevilik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2018-2019
Tez Danışmanlığı, Yüksek Lisans, 2018-2019
Uzmanlık Alan Bilgisi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Seminer, Doktora, 2018-2019
Köy Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Din Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Eğitim Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi I, Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I, Doktora, 2018-2019
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Çekim, "Bir Sağlık Sosyolojisi Uygulaması Olarak Periton Diyalizi Tedavisine Etki Eden Sosyal Faktörler: Malatya Örneği. ", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, B.Çelik, "Tunceli Yöresi Aleviliğinde Ocaklar", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, H.Çelik, "Alevilikte Gönül Eğitimi ve Model Kişilik Olarak Hüseyin Doğan Dede ", HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, A.Yoğunlu, "Kentleşme Sürecinde Alevilik: Elazığ Yıldızbağları Mahallesi Örneği", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, F.Kurtoğlu, "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinde Alevilik Algısı: Malatya Alan Araştırması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Kirteke, "Alevilikte Ocak Geleneğinin Sosyolojik Analizi: Ağuiçen Ocağı Uygulaması", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Gündoğar, " Sosyal Değişim Sürecinde Malatya Aleviliği", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği, Fırat Üniversitesi Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği, Şubat, 2020
Tez Savunma, Yenisey Yazıtları Grameri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Aralık, 2019
Tez Savunma, Türklerde Dayanışma Kültürü ve Toplumsal Empati, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Sivil Toplum Bağlamında Alevilerin Yönetime Katılımı: Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Eylül, 2019
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği, Koç Üniversitesi (İstanbul) Doçent Adayı Belirleme Jürisi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Eserlerinde Söz Varlığı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı , Ağustos, 2019
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doçent Adayı Belirleme Jürisi, Şubat, 2019
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Doçent Adayı Belirleme Jüri Üyeliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Doçent Adayı Belirleme Jürisi , Ekim, 2019
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dönmez M., "Hatay Aleviliğinde İnanç Önderlerinin İbadeti İdrak Ediş Tarzları", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.231-243, 2010
Dönmez M., "Misyonerliğin Ağındaki Alevilik", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.213-224, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dönmez M., Balci S., "Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), vol.7, pp.255-263, 2019 (Link)
Dönmez M., "Aleviliğin İbadet Biçimi Olan Semâhların Taşıdıkları İçsel Anlamlara Genel Bir Bakış", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (International Journal Of Euroasian Researces), vol.7, no.2147-2610 , pp.220-233, 2019 (Link)
Dönmez M., Balci S., "Sosyal Bütünleşme Bağlamında Alevilik-Bektaşilikte İkrar", Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Sciences) - SOBİDER, pp.149-160, 2018 (Link)
Dönmez M., "Alevilik-Bektaşilikte Dâr", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (Turkish Culture and Haci Bektash Veli Research Quarterly), pp.183-198, 2018 (Link)
Dönmez M., "Alevilikte Model Bir Şahsiyet Olarak Mürşid-i Kâmil Hüseyin Doğan Dede’nin Fert ve Toplum Anlayışı", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (İnternational Journal of Euroasian Researches), vol.6, pp.586-600, 2018 (Link)
Dönmez M., "Alevilikte Cem İbadetine Yüklenen Anlamlar ve Cem İbadetinin Manevi Makamları", Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), cilt.2, ss.1-21, 2018 (Link)
Dönmez M., "Hatay Yöresi Aleviliğinde Kadın", , pp.265-278, 2011 (Link)
Dönmez M., " Hatay Yöresi Aleviliğinde Kadın", ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, pp.265-278, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Dönmez M., "BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE İSLAM ALGISI DULOVO ÖRNEKLEMİ", İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, TÜRKIYE, , pp.84-84
Dönmez M., "Romanya Babadağ Türklerinde Din Algısı", 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, TÜRKIYE, , pp.664-665
Dönmez M., "Türkiye’de Alevilik ve İlmi Camiada Alevilik-Bektaşilik Algısı", Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, Nevşehir, TÜRKIYE, , ss.88-95
Dönmez M., "Anadolu ve Balkanların Türkleşmesinde Sarı Saltuk’un Önemi", I.Uluslararası Sarı Saltuk Buluşması, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Yolu Sempozyumu,, ROMANYA, , pp.67-79
Kitap ve Kitap Bölümleri
Dönmez M., "Romanya Babadağ Türklerinin Toplumsal Yapısı ve Sarı Saltuk Algısı", Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2018
Dönmez M., "Hacı Bektaş Veli’nin Makalat Eserinin Fert ve Toplum Açısından İzahı", Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş Veli, Bülent Kara, Ed., İncir Yayıncılık, Kayseri, ss.39-60, 2017
Dönmez M., "Timur’un Ehl-i Beyt Sevgisinin Temelleri", Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan, Mehmet DÖNMEZ, Ed., Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.179-200, 2017
Dönmez M., "Bulgarsitan Aleviliğinde Kadın Erenler", Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan, Mehmet DÖNMEZ, Ed., Soncağ Yayıncılık, Ankara, ss.1-16, 2017
Dönmez M., "Alevilik-Bektaşilikte Nevruzun Önemi", Avrasya Alevilik Araştırmaları - 1, Mehmet Dönmez, Ed., Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.71-86, 2016
Dönmez M., "Sosyal Bütünleşme Açısından Kerbela Olayı", Avrasya Alevilik Araştırmaları - 1, Mehmet Dönmez, Ed., Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.87-98, 2016
Dönmez M., "Sosyal Bütünleşme Süreçinde Malatya Aleviliği", Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2016
Dönmez M., " Bulgaristan Türklerinde Alevilik Bektaşilik Akkadınlar İlçesi Örneği ", sonçağ Çağdaş Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Dönmez M., "Bulgaristan Türklerinde Alevilik - Bektaşilik: Dulovo Alan Araştırması", Gazi Yayınevi, 2012
Dönmez M., "Hatay Aleviliğinde Kadın", Sosyoloji Konferansları, Veysel Bozkurt, Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.265-278, 2011
Dönmez M., "Alevilik ve Tasavvuf", ALEVİLİK, Engin, İsmail ve Engin, Havva , Ed., Kitap Yayınevi , İstanbul, ss.53-67, 2004 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Romanya Köstence İline Bağlı Başapınar Köyü Sosyo Kültürel Yapı Alan Araştırması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, , Yönetici, 2015
"Romanya Tulçe İli Babadağ İlçesi Ve Köylerinde Kültürel Dini Hayat Ve Sarı Saltuk Algısı", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, , Araştırmacı, 2015
"Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Tatar Ağızları", BAP Arastırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Sosyo kültürel Açısından Romanya Babadağ Bölgesi Türkleri", BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
CEM Vakfı , Bilimsel Araştırma Komisyonu , Uye, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) , Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) , Dergide Hakemlik, Ekim 2017
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (İNİJOSS), Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Etkinlik Organizasyonu
Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , BULGARISTAN, Ekim 2019
Hacı Bektaş Veli Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 30
Web Of Science H İndeksi : 2
Ödüller ve Burslar
Dönmez M, "Hatay Aleviliğinde İnanç Önderlerinin İbadeti İdrak Ediş Tarzları, Akademik Yayın Teşvik Ödülü, Mart 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi